Skulptur av Jeanette Wåhlstrand

Foto av Charlotta Gavelin

 

Jeanette Wåhlstrand, keramik och Charlotta Gavelin, foto

 

Jeanette visar skulptur i olika keramiska tekniker. Temat rör barn och deras fantasivärldar. Leran är ett material som inbjuder till lek, med form, med rumslighet och anatomi.

Charlotta arbetar med alternativa fotografiska processer och utforskar här egna och andras minnesbilder.

 

Bilder från utställningen

» Bildgalleri

Tidningsklipp

» Berättelser i keramik och foto på Garvaregården

» Lada gjordes om till Galleri