Garvaregården i Långasjö

Garvaregården en vinterdag

Gårdens historia efter 1871

Under åren 1871-1872 uppfördes nuvarande mangårdsbyggnad och garveri av garvaren Frans Johan Medin. Han var en föregångsman inom dåtida garverirörelse, en framsynt människa och god organisatör. Rörelsen utvidgades mer och mer och till slut hade han ett tiotal arbetare anställda.

År 1898 överlät Frans Johan Medin garverirörelsen och samtliga fastigheter till sonen Fredrik. År 1911 upphörde garverirörelsen helt på grund av ny teknik och ökande konkurrans från den maskinella läderbearbetningen. Fredrik Medin fick platsen som kamrer i Långasjö Sockens Sparbank år 1914. Han hade den befattningen i 30 år.

Det Medinska hemmet i Långasjö bjöd besökare på gammal fin gästfrihet, vänlighet och personlig värme, förmedlad inte minst av husmor som var dotter till kyrkoherden i Långasjö.

År 1954 avstyckades boningshus, garveri, ladugård och 1 ha mark som förvärvades av Sven och Gunla Johnson.

Nuvarande ägare är Jan-Erik och Britta Fransson som köpte fastigheten år 2001 och blev därmed den 4:e familjen som bebor gården under dess 130-åriga historia.

År 2004 beslutade lantmäterimyndigheten att det särskilda namnet Garvaregården skall påföras fastigheten Långasjö 3:46 i fastighetsregistret.