Cirkel av Åsa Jonasson

Utställningar 2019


29/6-21/7 Samutställning textil
Åsa Jonasson, textil

Vernissage 29/6 kl 13-18

Jag fascineras av olika textila ytors förmåga att reflektera ljuset och skapa spänning i uttrycket, och söker en lätthet, en stillsam koncentration i mina bilder tecknade med trådar och i vävarnas olika skikt av transparens och täthet. Från att tidigare mest ha arbetat med bildvävar har jag på senare tid ofta valt att bygga mina bilder av trådar i en glesare sammanfogad form än vävarnas hårt bundna, och i de enkla ytor jag bygger upp av bland annat färgade mullbärspapperstrådar strävar jag efter en förtätning, ett slags närvaro, men jag försöker också närma mig något annat, något ogripbart – en frånvaro, en förlust.
Åsa Jonason

Sigridur Eggertsdottir, textil        

Sigridur Eggertsdottirs installationer är ofta stora, färgstarka textila verk som tar plats i det offentliga rummet. I en långsam process skapar hon personliga och hantverksmässiga broderier utifrån sin egen verklighet. Hennes arbeten är mer som fenomen än objekt, som trots sin tvådimensionalitet breder ut sig i rummet och blir till en portal in i andra världar         

 27/7 - 25/8
Bodil Nyström, Måleri och grafik   Läs mer